Manuele Therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds het verbeteren van de houding en beweging. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

 

Manuele therapie• Hoofd- en nekpijn

•  Rugpijn

• Nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen

• Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn

•  Hernia

• bekkenpijn

• gewrichtspijn, zoals schouderpijn, tennisarm, knieklachten

• doortrekkende pijn vanuit de rug naar het been

• bepaalde vormen van duizeligheid

• bepaalde vormen van pijn op de borst of in de oksel

• Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

 

Intake, onderzoek en behandeling

meetinstrumenten hilversum fysiotherapieTijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het eerste onderzoek bij de eerste behandeling en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

 

Intake

Na een eerste screening bestaat de  eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over de klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut de houding en bewegingen beoordeelt en de gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heeft de patiënt dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

 

Kenmerken behandeling

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en de houding en bewegingen van het lichaam te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

 

Behandeling in de praktijk

Manueeltherapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte dus in de meeste gevallen niet bij patiënten aan huis. Een goede manueeltherapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte en een specifieke uitrusting.  Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken, maar dan slechts voor het uitvoeren van een diagnostisch consult.

Binnen de manuele therapie worden diverse werkmethodes gehanteerd. In de praktijk van Fysiotherapie Hollandsche Rading  wordt gebruik gemaakt van de methodes volgens SOMT en van der Bijl. Deze twee methodes hebben veel overeenkomsten maar wijken op enkele punten ook af.

SOMT

De methode volgens de SOMT maakt gebruik van specifieke mobiliserende technieken. Dit zijn repeterende technieken die worden uitgevoerd in de beperkte bewegingsrichting van een gewricht (=mobilisatie). Er kan ook een mobiliserende techniek met een gedoseerde snelheid worden uitgevoerd waarbij een knappend geluid kan worden gehoord.. De meeste patiënten ervaren dit als een vreemd gevoel, maar vinden dit over het algemeen niet pijnlijk. De manuele therapie volgens van der Bijl is een wat ‘zachtere’ methode dan die van de SOMT.

Van der Bijl

De manuele therapie volgens van der Bijl werkt niet vanuit een klachtenanalyse maar vanuit een bewegingsanalyse. Het richt zich niet zozeer op pijn maar meer op welke beweging niet wil lukken. Er wordt in deze methode gezocht naar de ideale manier van bewegen voor de patiënt.