Fysiotherapie

Fysiotherapie

Manuele therapieFysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam omvat  het geheel van spieren, gewrichten, botten en het zenuwstelsel. Op dit geheel moeten we dagelijks kunnen rekenen. Vaak is bewegen iets vanzelfsprekends. Pas wanneer u ergens last van krijgt komt u erachter dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Op het moment dat het lichaam even niet meewerkt dan is daar de fysiotherapeut. Bij ons kunt u terecht voor behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen. Internationaal beschouwt men het opleidingsniveau van de Nederlandse fysiotherapeut als bijzonder hoog.

 

In het fysiotherapeutisch hulpverleningsproces zijn zes fasen te onderscheiden:

• Aanmelding patiënt na verwijzing door de arts of via directe toegang (sinds 2005 kunt u ook zonder bezoek aan de huisarts bij ons terecht)

• Afnemen van de fysiotherapeutische anamnese en het doen van fysiotherapeutisch onderzoek

• Het formuleren van een conclusie en beslissen om wel of niet te behandelen (een consult dus)

• Het behandelen

• Het evalueren

• Het afsluiten van de behandelepisode 

Intake en onderzoek

Een fysiotherapeutische behandeling duurt ongeveer dertig minuten. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteld. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met de huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en van de ernst er van.

Oefentherapie Fysiotherapie Hilversum 2014Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Dit kan door middel van oefeningen die door de patiënt thuis zelf kunnen worden uitgevoerd of door aanpassingen die de belasting tijdens het dagelijkse leven, het werk of de sportactiviteit verminderen. Fysiotherapie is gericht op het voorkomen, genezen en/of verminderen van klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat.

De behandeling

Bij de fysiotherapeutische behandeling staat centraal dat de patiënt zelf actief werkt aan het herstel. Meestal krijgen de patiënten een oefentherapeutisch programma en informatie waarin staat waar de oefeningen voor dienen.

Bij behandeling van een patiënt kan de fysiotherapeut gebruik maken van massagetherapie, elektrotherapie, bewegingstherapie (oefentherapie), gerichte voorlichting en mentale ondersteuning. Zodra de klacht dit toelaat is het tijd voor actie: actief werken aan het eigen herstel, actief oefenen en actief thuis- of werksituatie aanpassen aan de klacht.

Iedere patiënt is anders. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden.

De meest voorkomende therapieën zijn:

• Oefentherapie

• Massage

• Fysische therapie